Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Cizkrajov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Přímý výkon správy toku:
Provoz Dačice závodu Dyje, Antonínská 16, 380 01 Dačice
Tel.: 519 517 633, 541 637 111
Ing. Vladimír Drexler, tel.: 384 420 204, email: provozdacice@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Cizkrajov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Moravská Dyje
10100057

4-14-01-044

4-14-01-056
Mutišovský potok
10197661 4-14-01-054
Vlastkovecký potok
10205847 4-14-01-054
Cizkrajový potok (LP Bolíkovského potoka)
10207419 4-14-01-055

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Ing. Pavel Hopjan, tel.: 956 952 111, e-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Cizkrajov:
Rajon 201 - Správa toků, detašované pracoviště Třebíč
Ing. Tomáš Hájek, tel.: 956 952 241, mob: 607 503 101, e-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Cizkrajov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bolíkovský potok 10205802 4-14-01-0450