POVODŇOVÝ PLÁN obce Cizkrajov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-26572/2019/5419; ze dne 27. 06. 2019
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR952/003316/2019; ze dne 29. 07. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Dačice
Č. j.: OŽP/18413-19; ze dne 12. 08. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 09. 2019
offline verze 02. 09. 2019
digitalizovaná verze 02. 09. 2019
databáze POVIS 02. 09. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i