Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Josef Cibulka starosta  724 179 759  
Lenka Rutarová místostarosta 606 708 680

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Zdeněk Šturma člen JSDH
Josef Steiner člen JSDH
Antonín Hůlek obecní zaměstnanec
Petr Svědík člen JSDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Vlastník Kontaktní osoba Telefon Mobil (neveřejný)
DAS A31 Obec Česká Metuje Ivan Kraus  
traktor Ing. Jaroslav Lád   491 541 400
VW Transporter Obec Česká Metuje Zdeněk Šturma    

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Česká Metuje

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytování / strava
Hotel Bouda Náhradní ubytování a stravování Česká Metuje 110, 549 56 Česká Metuje David Vaněček 491 541 243 30 / 30
Rekreační zařízení Tesco Pardubice Náhradní ubytování Česká Metuje 96, 549 56 Česká Metuje Josef Rotter 776 727 916 20 / --
Restaurace Na křižovatce Náhradní stravování Česká Metuje 10, 549 56 Česká Metuje Pavel Roischl 777 947 691 -- / 40
Kulturní dům Náhradní ubytování Česká Metuje 10, 549 56 Česká Metuje

Josef Cibulka,

Lenka Rutarová

724 179 759,

606 708 680

40 / --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Kontaktní osoba Telefon
Obchod Česká Metuje Josef Cibulka, Lenka Rutarová 724 179 759, 606 708 680

 Nouzové zásobování potravinami bude zajištěno mobilně dle potřeby.

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Náchod Kladská 1521, Náchod-Běloves Ing. Alexandra Chobotská  491 419 229, 491 419 200 (ústředna)