Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Česká Metuje 10, 549 56 Česká Metuje
Tel.: 491 541 248
Fax: 491 541 905
E-mail: ceska.metuje@seznam.cz

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
Tel.: 491 405 111
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Odbor životního prostředí
Zámecká 1845, 547 01 Náchod

Vedoucí odboru - Ing. Ondřej Poul
Tel.: 491 405 463, 736 613 417
E-mail: ondrej.poul@mestonachod.cz
Pracovník správy vodních toků a nádrží - Ing. Hynek Navara
Tel.: 491 405 457
E-mail: h.navara@mestonachod.cz

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Vedoucí oddělení VH - Ing. Zdeněk Štorek
Tel.:
 495 817 194, 736 521 907 (24 hodinová povodňová služba)

E-mail: zstorek@kr-kralovehradecky.cz