Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Česká Metuje 10, 549 56 Česká Metuje
Tel.: 491 541 248
E-mail: ceska.metuje@seznam.cz

Palachova 1303, 54701 Náchod 1
Tel.: 491 405 463, 736 613 417
E-mail: ondrej.poul@mestonachod.cz

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
E-mail: podatelna@kr-kralovehradecky, povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.