Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Česká Metuje a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik

Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3


Přímý výkon správy toků:
Závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05  Jablonec nad Nisou
Ředitel závodu - Ing. Bohumil Pleskač, tel: 483 366 311

Provoz Hradec Králové
Víta Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové
Vedoucí provozu: Ing. Zdeněk Šálek, e-mail: salekz@pla.cz, tel: 495 088 120, 602 108 491
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Metuje 10100038 1-01-03-011, 1-01-03-013
Vlásenka 10167846 1-01-03-012
bezejmenný tok 10167852 1-01-03-012
  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8


Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Labe,  Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové
Vedoucí ST - Ing. Tomáš Sajdl, tel.: 956 953 201, mob.: 724 523 953, e-mail: ost53@lesycr.cz, tomas.sajdl@lesycr.czRajon - příslušný správce VT na území obce:
Rajon 304 - Petr Jíra, tel.: 606 081 094, e-mail: petr.jira@lesycr.cz
 Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Česká Metuje, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
PP Vlásenky č. 3 10167848 1-01-03-012
PP Metuje č. 1 10167845 1-01-03-011
PP Vlásenky č. 1 10390566 1-01-03-012