Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Česká Metuje

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Česká Metuje a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území obce Česká Metuje je řeka Metuje, která pramení u obce Adršpach v nadmořské výšce 620 m n. m. Celková délka je 79 km. Celková plocha povodí je 607,6 km2. Vodní tok Metuje je významným přítokem Labe. Hlavními přítoky řeky Metuje jsou Židovka, Radechovka, Olešenka, Rozkoš a Brlenka.

Vodní toky na území obce Česká Metuje

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Metuje

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Maršov nad Metují, Metuje 57,30 1,03 10,5 24,3 31,8 52,7 63,3

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Česká Metuje

Přehled vodních děl na území obce Česká Metuje naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Česká Metuje se nachází celkem jedna vodní nádrž.