Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Jan Vondrášek 603 892 649
Luboš Vondrášek  
Jaroslav Kuba  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Luboš Vondrášek
Jaroslav Kuba
Vladislav Šimonovský

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
přepravní dodávka SDH Dubenec Dubenec 48, 261 01 Dubenec 723 181 401
kalové čerpadlo SDH Dubenec Dubenec 48, 261 01 Dubenec 723 181 401
centrála SDH Dubenec Dubenec 48, 261 01 Dubenec 723 181 401
PS 12 SDH Dubenec Dubenec 48, 261 01 Dubenec 723 181 401

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Dubenec

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Shromaždiště a nouzové ubytování a stravování Dubenec 48, 261 01 Dubenec Jan Vondrášek 100 100