Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Jakub Sirotek 603 892 649
Luboš Vondrášek  
Jaroslav Kuba  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Luboš Vondrášek
Jaroslav Kuba
Vladislav Šimonovský

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
přepravní dodávka, kalové čerpadlo, centrála, PS 12  SDH Dubenec Dubenec 48, 261 01 Dubenec 723 181 401

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Dubenec

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Shromaždiště a nouzové ubytování a stravování Dubenec 48, 261 01 Dubenec Ing. Jakub Sirotek 100 100