Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Dubenec 48, 261 01 Příbram 1
Tel.: 318 627 665, starosta obce: 603 892 649
Fax: 318 627 665
E-mail: oudubenec@volny.cz
Tyršova 108, 261 01 Příbram 1
Tel.: 318 402 211, 318 402 210
Fax: 318 631 014
E-mail: e-podatelna@pribram.eu 

Odbor životního prostředí
- Ing.Petr Walenka
U nemocnice 19B, 261 01 Příbram 1

Tel: 318 402 474
E-mail: petr.walenka@pribram.eu

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Hana Mrkáčková
Tel: 318 402 484
E-mail: hana.mrkackova@pribram.eu
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
Fax: 257 280 203
E-mail: podatelna@kr-s.cz

Odbor životního prostředí - Ing. Josef Keřka, Ph.D.
Tel.: 257 280 396
E-mail: kerka@kr-s.cz

Oddělení vodního hospodářství - Dr. Ing. MPA Marcela Burešová
Tel.: 257 280 562
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra