Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Dubenec 48, 261 01 Příbram 1
Tel.: 318 627 665
E-mail: oudubenec@volny.cz
Tyršova 108, 261 01 Příbram 1
Tel.: 318 402 211
E-mail: e-podatelna@pribram.eu 

Odbor životního prostředí
 
U Nemocnice 19 B, Příbram I
Vedoucí odboru - Ing. Lenka Růžičková, Ph.D.

Tel.: 318 402 474
E-mail: lenka.ruzickova@pribram.eu

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Hana Mrkáčková
Tel.: 318 402 484
E-mail: hana.mrkackova@pribram.eu
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
E-mail: podatelna@kr-s.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Simona Jandurová
Tel.: 257 280 396, 601 569 901
E-mail
: jandurova@kr-s.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Dr. Ing. MPA Marcela Burešová
Tel.: 257 280 562, 725 997 836
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra