Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamnějším vodním tokem je Bytízský potok protékající střední částí katastru a samotným zastavěným územím obce.

Vodní toky na území obce Dubenec

Bytízský potok pramení v části města Příbram - Bytíz v nadmořské výšce přibližně 510 m n. m. a celková délka vodního toku činí 2,7 km.

Severní částí katastru protéká vodní tok Kocába, do kterého se Bytízský potok v severní části katastru obce pravostranně vlévá. Délka Kocáby je 47,2 km, pramení 1,5 km východně od Příbrami ve výšce 537 m. n. m. a vlévá se zleva do Vltavy ve Štěchovicích.

Drásovský potok tvoří východní hranici katastrálního území obce, pravostranně se vlévá do Kocáby v severovýchodní části hranice katastru obce a jeho délka je 5,6 km.

Do východní části katastru obce zasahuje vodní dílo III. kategorie, umělá vodní nádrž Drásov o rozloze 12 759 m2. V jižní části zastavěného území obce se nachází umělá vodní nádrž o rozloze 2 149 m2 a menší umělá vodní nádrž o výměře 1 568 m2, kterou protéká Bytízský potok. V severovýchodní části intravilánu obce protéká Bytízský potok druhou umělou vodní nádrží o velikosti 4 247 m2 a následně vytváří koryto o výměře 1 180 m2. Do západní části katastru obce zasahuje odkaliště.

Vodní tok Kocába a Drásovský potok se řadí do významných vodních toků dle vyhlášky 178/2012.