Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Dubenec

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dubenec a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území obce Dubenec

Bytízský potok pramení v části města Příbram - Bytíz v nadmořské výšce přibližně 510 m a celková délka vodního toku činí 2,7 km.

Severní částí katastru protéká vodní tok Kocába, do kterého se Bytízský potok v severní části katastru obce pravostranně vlévá. Délka Kocáby je 47,2 km, pramení 1,5 km východně od Příbrami ve výšce 537 m a vlévá se zleva do Vltavy ve Štěchovicích.

Drásovský potok tvoří východní hranici katastrálního území obce, pravostranně se vlévá do Kocáby v severovýchodní části hranice katastru obce a jeho délka je 5,6 km.

Vodní tok Kocába a Drásovský potok se řadí do významných vodních toků dle vyhlášky 178/2012.

Základní údaje o vodních dílech na území obce Dubenec

Přehled vodních děl na území obce Dubenec naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Do východní části katastru obce zasahuje vodní dílo III. kategorie, umělé vodní dílo Drásov o rozloze 12 759 m2. V jižní části zastavěného území obce se nachází umělé vodní dílo o rozloze 2 149 m2 a menší umělé vodní dílo o výměře 1 568 m2, kterou protéká Bytízský potok. V severovýchodní části intravilánu obce protéká Bytízský potok druhou umělým vodním dílem o velikosti 4 247 m2 a následně vytváří koryto o výměře 1 180 m2. Do západní části katastru obce zasahuje odkaliště.