Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Dubenec 48, 261 01 Příbram 1
Tel.: 318 627 665
E-mail: oudubenec@volny.cz
Tyršova 108, 261 01 Příbram 1
Tel.: 318 402 474

E-mail: ozp@pribram-city.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 156, 950 874 444
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.