Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dubenec a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
 
Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 099 111
E-mail: pvl@pvl.cz

Přímý výkon správy toku:

Ing.
Jiří Poes - úsekový technik pro Zlonický potok
Tel.: 
257 099 283
E-mail: 
jiri.poes@pvl.cz
 
Ing. Irena Lepešková - úseková technička pro ostatní vodní toky
Tel.: 
312 248 618
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Dubenec, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kocába (ř. km 44,370 - 48,5110) 10100074 1-08-05-0840-0-00, 1-08-05-0860-0-00
Drásovský potok 10103627 1-08-05-0870-0-00
Bytízský potok 10108716 1-08-05-0850-0-00
Bezejmenný tok 10255976 1-08-05-0850-0-00
  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Vedoucí ST: Ing. Martin Poláček
Tel.: 956 954 111
E-mail: st954@lesycr.cz

Správce toku na území obce Dubenec:
Rajon 406 - Stanislava Kyselová, DiS.
Tel.: 956 954 406, 725 132 800
E-mail: stanislava.kyselova@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Kocába (ř. km 27,321 - 44,370) 10100074 1-08-05-0840-0-00, 1-08-05-0860-0-00
Vodní tok Kocába nemá vliv na odtokové poměry lokality, není tedy nutné vyjádření správce vodních toků Lesy České republiky, s. p.
  • Vodní toky bez určeného správce

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok  10279676 1-08-05-0850-0-00
Bezejmenný tok 10264034 1-08-05-0850-0-00