Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dubenec a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 - Smíchov

Přímý výkon správy toku:

Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Provozní středisko 5 -Vltava - kaskáda
Grafická 36, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 099 279

Úsekový technik (Bytízský potok) - Milan Dědeček
Tel.: 601 550 548
E-mail: milan.dedecek@pvl.cz

Úsekový technik (Kocába) - Martin Kopřiva
Tel.: 602 283 109
E-mail: martin.kopriva@pvl.cz

 

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Dubenec, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Kocába 10100074 1-08-05-084, 1-08-05-086 44,298 - 48,376
Drásovský potok 10103627 1-08-05-087 0 - 4,372
Bytízský potok 10108716 1-08-05-085 0 - 2,686
Bezejmenný tok 10255976 1-08-05-085 0 - 2,125
Bezejmenný tok 10279676 1-08-05-085 0 - 1,402

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s.p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Úsekový technik - Ing. Jan Petráš
Tel.: 956 954 217, 725 257 856

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km, které jsou ve správě Lesů České republiky, s.p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Kocába 10100074 1-08-05-084, 1-08-05-086, 1-08-05-088 27,322 - 44,298
 Vodní tok Kocába nemá vliv na odtokové poměry lokality, není tedy nutné vyjádření správce vodních toků Lesy České republiky, s.p.