Srážkoměry - Dubenec

Dubenec

Srážkoměrná stanice je umístěna na rovné střeše objektu garáže vedle Obecního úřadu ve středu obce.

Příbram (ČHMÚ)

Srážkoměr ČHMÚ (pobočka Praha) se nachází na severu města v areálu bývalé hvězdárny.

Příbram (město Příbram)

Srážkoměr se nachází v ulici U Nemocnice 19B, na střeše budovy OŽP, jehož provozovatelem je město Příbram.