Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Dolní Lhota

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dolní Lhota a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Územím obce Dolní Lhota protéká vodní tok Opusta a vodní tok Porubka. Porubka je jedním z menších levostranných přítoků středního úseku Odry nad Ostravou. Ústí do Odry v městské části Ostravy - Svinova ve výšce 210 m n. m, pramení v 390 m n. m. pod obcí Pustá Polom. Celková jeho délka od pramene k ústí je 20,1 km, po celé této délce potok spravuje státní podnik Povodí Odry.

Vlastní Porubka je samostatným vodním útvarem povrchových vod, jak je to pojato Plánem dílčího Horního povodí Odry. To, že je ve smyslu zákona o vodách zařazena mezi významné toky, je především důsledkem skutečnosti, že na dolním úseku teče okrajovými částmi krajského města Ostravy, jehož se stává tak významnou součástí. Nad Ostravou protéká okraji obcí Vřesiny a Dolní Lhota. Na střední třetině toku stojí za zmínku její souběh s tramvajovou tratí Poruba - Kyjovice, resp. průchod trasy živelně vzniklými chatovišti v předměstské oblasti Ostravy.

Vodní toky na území obce Dolní Lhota

 

Hydrologické charakteristiky vodního toku Porubka na území obce Dolní Lhota

Místo profiluř. kmČHPN-leté průtoky [m3/s]
151050100
Vřesina 8,50 2-01-01-159-01 4,14 11,8 16,6 31,5 39,8

 

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Dolní Lhota

Přehled vodních nádrží na území obce Dolní Lhota naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na vodních tocích protékajících územím obce Dolní Lhota se nenachází žádná významná vodní nádrž.