Hladinoměry - Dolní Lhota

Dolní Lhota (Opusta)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostku přes Opustu. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Dolní Lhota obci Krásné Pole, Vřesina a Ostrava - Poruba, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Ostrava). Provozovatelem je obce Dolní Lhota.

Dolní Lhota (Porubka)

Hladinoměrná stanice kategorie C Dolní Lhota se nachází na silničním mostě přes tok Porubka. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je starosta obce Dolní Lhota, která je správcem stanice. Obec dále varuje obce Krásné Pole, Vřesina a Ostrava - Poruba, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Ostrava).