Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Ostrava.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, Povodňová komise obce Dolní Lhota.

Osoby na území obce Dolní Lhota budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění komunikace na území obce Dolní Lhota. Při přívalových srážkách může dojít vlivem zahlcení mostu k zaplavení silice III/4692 třídy na ulici Kyjovická směrem na Čavisov. Objízdnou trasu v tomto případě stanoví předseda povodňové komise nebo jím pověřený člen, trasa bude volena operativně na základě stavu ostatních silničních komunikací v širším okolí obce Dolní Lhota. »
Dopravní omezení na území obce Dolní Lhota
Objízdné trasy na území obce Dolní Lhota

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.