Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dolní Lhota a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 2 Frýdek - Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek - Místek

Přímý výkon správy toku:
VHP Ostrava, Střádalů 26, 718 00 Ostrava-Kunčice
tel.: 596 237 121
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km, které na území obce spravuje správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Porubka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-157
ID toku: 10100370

 

Vodní tok Opusta
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-158
ID toku: 10212403

 

Vodní tok Mešnice
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-158
ID toku: 10213643

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-158
ID toku: 10213845

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-158
ID toku: 10210800

 

Vodní tok Benův p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-158
ID toku: 10210247