Srážkoměry - Dolní Lhota

Dobroslavice

Automatická srážkoměrná stanice obce Děhylov je umístěna na střeše budovy ve sportovním areálu obce Dobroslavice.

Dolní Lhota

Srážkoměrná stanice obce Dolní Lhota se nachází na budově hasičské zbrojnice v Dolní Lhotě. Jedná se nevyhřívaný typ srážkoměru s provozem od března do listopadu.

Ostrava - Poruba

Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Ostrava. Srážkoměrná stanice se nachází na pozemku s adresou K Myslivně 3, na okraji Ostravy-Poruby – u pobočky ČHMÚ.

Pustá Polom

Srážkoměr ve správě Povodí Odry, státní podnik. Srážkoměr je umístěn u fotbalového hřiště, východ obce Pustá Polom.