Srážkoměry - Dolní Lhota

Dobroslavice

Automatická srážkoměrná stanice ve správě obce Děhylov je umístěna na střeše budovy ve sportovním areálu obce Dobroslavice.

Dolní Lhota

Srážkoměrná stanice ve správě obce Dolní Lhota se nachází na budově hasičské zbrojnice v Dolní Lhotě. Jedná se nevyhřívaný typ srážkoměru s provozem od března do listopadu.

Ostrava - Poruba

Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Ostrava. Srážkoměrná stanice se nachází na pozemku s adresou K Myslivně 3, na okraji Ostravy-Poruby – u pobočky ČHMÚ.

Pustá Polom

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik, je umístěna u fotbalového hřiště ve východní části obce Pustá Polom.