POVODŇOVÝ PLÁN obce Dolní Lhota

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 15428/922/45.19/2014; ze dne 03. 11. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí - oddělení vodního hospodářství
Č. j.: SMO/026087/15/OŽP/Br; ze dne 12. 01. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 01. 2024
offline verze 10. 01. 2024
digitalizovaná verze 10. 01. 2024
databáze POVIS 10. 01. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i