Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Poštovní 250, 747 66 Dolní Lhota
Tel.: 553 768 014
E-mail: dolnilhota@dolnilhota.cz
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Tel.: 599 442 384
E-mail: posta@ostrava.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA 
Tel: 599 442 384
E-mail: jvanek@ostrava.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra