Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Hanušovice je při povodni ohrožováno zhruba 16 budov, které trvale obývá zhruba 95 obyvatel, z toho 14 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Při povodni významného rozsahu, které v Hanušovicích byla v roce 1997 je potenciálně ohroženo dalších 231 budov 1265 obyvatel.»
Ohrožené objekty na území města Hanušovice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází několik ohrožujících objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). 

V záplavovém území řeky Branné se nachází několik objektů, které by mohly být v případě zaplavení zdrojem ohrožení. Jedná se zejména o průmyslovou zónu v centru Hanušovic s několika průmyslovými podniky.» Na řece Moravě je ohrožena zejména čistička odpadních vod a areál bývalé společnosti ZKL na jihu zastavěného území.» Všechny ohrožující objekty na území Hanušovic se nachází v následující tabulce. 

Ohrožující objekty v záplavovém území Branné na katastru města Hanušovice

Ohrožující objekty Adresa Vlastník Telefon Mobil
KOSTKA - kolobka, s.r.o. Potůčník 449, 78833 Hanušovice KOSTKA - kolobka, s.r.o. 583231025   602719262 
Josef Diňa - Zámečnictví Hynčická 21, 78833 Hanušovice Diňa Josef 583231028 608731334 
FORESTVLACH, s.r.o. Hynčická 184, 78833 Hanušovice  FORESTVLACH, s.r.o.  - 604326057 
Pokrývačství Novák, s.r.o. Hynčická 31, 78833 Hanušovice  Pokrývačství Novák, s.r.o.  583231660  604258489 
Dřevostav Karel Svoboda Hynčická 56, 78833 Hanušovice  Svoboda Karel 583231266 777666961 
Sběrný dvůr JK Morava, s.r.o. parcela č. 933 JK MORAVA, spol., s r.o. - 608960134 
Malá vodní elektrárna, Hanušovice  parcela č. 645/2 Kraftwerk ZM, s.r.o. - -
Garáže Hanušovice na soutoku Branné a Moravy více vlastníků - -

Ohrožující objekty v záplavovém území Moravy na katastru města Hanušovice

Ohrožující objekty Adresa Vlastník Telefon
Trafostanice Hanušovice Zábřežská, 788 33 Hanušovice ČEZ Distribuce, a. s.   
Pivovar Holba Hanušovice ČOV  Zábřežská 495, 788 33 Hanušovice   Pivovar HOLBA, a.s.  583 300 814 
ZKL Hanušovice, a.s. (v likvidaci) Zábřežská 247, 788 33 Hanušovice  Technic Tube, a.s. 583 302 011 

Ostatní ohrožující objekty na katastru města Hanušovice

Ohrožující objekty  Adresa Vlastník Telefon
oil TEAM, a.s. Na Vyhlídce, Hanušovice  oil TEAM a.s, 595020670

 

Ohrožující objekty na území města Hanušovice
Kontaminovaná místa na území města Hanušovice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN) 

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Hanušovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Hanušovice u předsedy povodňové komise města.