Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Hanušovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku:
Povodí Moravy, s.p., Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu David Čížek, DiS., tel.:583 301 292

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Hanušovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Morava
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-007, 4-10-01-011, 4-10-01-009, 4-10-01-027, 4-10-01-043, 4-10-01-045
ID toku: 10100003

 

Vodní tok Branná 
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-040, 4-10-01-042
ID toku: 10100234

 

Vodní tok Krupá
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-026
ID toku: 10100349

 

Vodní tok Kopřivná
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-044 
ID toku: 10201118

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-026
ID toku: 10189929

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-027
ID toku: 10201801

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-026
ID toku: 10189236

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Pracoviště:
Pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk
správce VT
Ing. Ladislav Chlebníček, tel.: 607 503 115,
e-mail:ladislav.chlebnicek@lesycr.cz
správce VT na území města Hanušovice
Ing. Božena Křížková, tel.: 724 523 972,
e-mail: bozena.krizkova@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Hanušovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Prudký potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-025
ID toku: 10200224

 

Vodní tok Zelený potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-008
ID toku: 10198428

 

Vodní tok Potůčník
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-041
ID toku: 10191900

 

Vodní tok Hanušovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-042
ID toku: 10186532

 

Vodní tok LP Moravy v km 283,6
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-011
ID toku: 10188814

 

Vodní tok Počátecký p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-010
ID toku: 10198739

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-044
ID toku: 10189260

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-008
ID toku: 10200587

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-008
ID toku: 10190163

 

Vodní tok LP Krupé v km 1,700
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-026
ID toku: 10198386

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-041
ID toku: 10197936

 

Vodní tok PP Moravy v km 324,100
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-045
ID toku: 10190947

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-008
ID toku: 10203735

  

Vodní tok LP Moravy v km 324,500
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-045
ID toku: 10190910

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-008
ID toku: 10200712

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-008
ID toku: 10202020

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-044
ID toku: 10192380

 

Vodní tok LP Potůčníku č. 13
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-041
ID toku: 10196010

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-041
ID toku: 10191612