POVODŇOVÝ PLÁN města Hanušovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM000917/2017-419/Ze; ze dne 20. 02. 2017
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957000069/2017; ze dne 09. 01. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUSP 23325/2017; ze dne 10. 03. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 03. 2017
offline verze 09. 03. 2017
digitalizovaná verze 09. 03. 2017
databáze POVIS 09. 03. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i