Srážkoměry - Hanušovice

Hanušovice

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice ve správě města Hanušovice je umístěna na betonovém sloupu u č. p. 189 v údolí Hanušovického potoka.

Jindřichov

Srážkoměrná stanice Povodí Moravy.

Podlesí (Malá Morava)

Srážkoměr je umístěn na střeše sportovních šaten u fotbalového hřiště v místní části Malá Morava - Podlesí. Srážkoměr obce Malá Morava je vyhřívaný a umožňuje celoroční provoz.

Raškov

Srážkoměrná stanice Povodí Moravy, s. p. na severu obce Bohdíkov v katastru Raškův Dvůr.

Sklené (Malá Morava)

Srážkoměr je umístěn na autobusové zastávce v místní části Malá Morava - Sklené. Stanice je ve správě obce Malá Morava.