Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
Tel.: 583 231 284
Fax: 583 231 365
E-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz
Náměstí Míru 364, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 388 111
Fax: 583 214 188
E-mail: posta@musumperk.cz
Jeremenkova 1191, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111, Fax: 585 508 111
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111, 
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.