Hladinoměry - Hodslavice

Hodslavice VN Kacabaja

Hladinoměrné čidlo se nachází na betonové konstrukci přepadu nádrže Kacabaja v obci Hodslavice na vodním toku Zrzávka. Provozovatelem profilu je město Nový Jičín. Stupně povodňové aktivity se odvíjí od kóty 365,70 m n. m. - úroveň hladiny zásobního prostoru nádrže.
I. SPA - 366, 10 m n. m. (40 cm nad úrovní hladiny zásobního prostoru)
II. SPA - 366, 40 m n. m. (70 cm nad úrovní hladiny zásobního prostoru) 
III. SPA - 366, 70 m n. m. (100 cm nad úrovní hladiny zásobního prostoru) 

Hodslavice (Zrzávka)

Hladinoměrná stanice kategorie C obce Hodslavice je vybudována na mostě přes Zrzávku v severní části obce u p. Merendy u komunikace směrem k Novému Jičínu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Hodslavice. Obec dále varuje město Nový Jičín, které se nachází na toku Zrzávky pod obcí.

Hodslavice 2 (Zrzávka)

Hladinoměrná stanice obce Hodslavice je vybudována na mostní konstrukci pod VD Kacabaja. Profil není vybaven automatickým přenosem dat. Hodnoty SPA jsou odečítány od spodní hrany mostovky. Profil monitoruje hlídková služba obce, příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Hodslavice. Obec dále varuje město Nový Jičín, které se nachází na toku Zrzávky pod obcí.