Srážkoměry - Hodslavice

Hostašovice

Srážkoměr Povodí Odry, státní podnik leží v areálu vodojemu u č. p. 219 v katastru obce Hostašovice.

Kojetín

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází na kopci Svinec severně od intravilánu města Kojetín. 

Šenov u Nového Jičína

Srážkoměrná stanice je umístěna na ulici Dukelská za budovou obecního úřadu č. p. 245 vedle garáže. Provozovatelem srážkoměru je obec Šenov u Nového Jičína.