Srážkoměry - Hodslavice

Hostašovice

Srážkoměr Povodí Odry, státní podnik, leží v areálu vodojemu u č. p. 219 na katastru obce Hostašovice.

Kojetín

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik, se nachází na kopci Svinec severně od intravilánu města Kojetín. 

Šenov u Nového Jičína

Srážkoměrná stanice obce je umístěna na střeše obecního úřadu č. p. 245 na ulici Dukelská. Provozovatelem srážkoměru je obec Šenov u Nového Jičína.