Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Hodslavice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky"

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 2 Frýdek - Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek – Místek

Přímý výkon správy toku:
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice

Úsekový technik:
Štěpán Baránek
Tel.: 606 059 205

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Hodslavice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Straník
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-073
ID toku: 10216022

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-072
ID toku: 10208941

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště:
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Otomar Král
Tel.: 724 523 962
E-mail: otomar.kral@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Hodslavice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Zrzávka
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-070/-071/-072
ID toku: 10100959

 

Vodní tok Křižanův p.                                
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-071
ID toku: 10211219

 

Vodní tok Jančův p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-071
ID toku: 10217568

 

Vodní tok LP Křižanova potoka                 
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-071
ID toku: 10216271

 

Vodní tok PP Zrzávky                               
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-070
ID toku: 10211149

 

Vodní tok PP Křižanova p.                       
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-071  
ID toku: 10390393

 

Vodní tok LP Zrzávky                              
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-070
ID toku: 10217373

 

Vodní tok LP Křižanova potoka              
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-071
ID toku: 10213524