POVODŇOVÝ PLÁN obce Hodslavice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, s. p.
Č. j.: 16460/922/45.15/2012; ze dne 05. 11. 2012
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR951/005358/2012; ze dne 12. 12. 2012
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OŽP/21843/2013 ; ze dne 27. 03. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 09. 2017
offline verze 30. 09. 2017
digitalizovaná verze 30. 09. 2017
databáze POVIS 30. 09. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000750.00075
starting _require0.003360.00411
end _require6.0E-50.00417
starting _initRouter1.0E-50.00418
finishing _initRouter0.050440.05462
starting init0.004840.05945
finishing init0.05590.11535
starting postDispatch0.020380.13573
finishing postDispatch0.691650.82738
finish2.0E-50.8274