POVODŇOVÝ PLÁN obce Hodslavice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, s. p.
Č. j.: 16460/922/45.15/2012; ze dne 05. 11. 2012
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR951/005358/2012; ze dne 12. 12. 2012
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OŽP/21843/2013 ; ze dne 27. 03. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 09. 2017
offline verze 30. 09. 2017
digitalizovaná verze 30. 09. 2017
databáze POVIS 30. 09. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i