Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice
Tel.: 556 750 327
Fax: 556 750 011
E-mail: obec@hodslavice.cz

Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 768 222
Fax: 556 768 289
E-mail: posta@novyjicin-town.cz

28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222                                                                             
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@posta.kr-moravskoslezsky.cz

V době povodně:

IBC MSK, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava
Tel.: 950 739 804
Fax.: 950 739 291
E-mail: ks.msk@hzsmsk.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.