Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice
Tel.: 556 750 327
Fax: 556 750 011
E-mail: obec@hodslavice.cz

Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Tel.: +420 556 768 294
E-mail: bartkova@novyjicin-town.cz

28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz