Hladinoměry - Jeseník

Bělá pod Pradědem - Drátovna (Černý potok)

Hladinoměrná stanice Černý potok - Drátovna se nachází na přemostění přes Černý potok (levostranný přítok Červenohorského potoka). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Bělá pod Pradědem. Obec dále varuje město Jeseník a obec Českou Ves, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Bělá pod Pradědem - Drátovna (Červenohorský potok)

Hladinoměrná stanice Červenohorský potok - Drátovna se nachází na přemostění přes Červenohorský potok (levostranný přítok řeky Bělá). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Bělá pod Pradědem. Obec dále varuje město Jeseník a obec Českou Ves, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Bělá pod Pradědem - Koliba (Bělá)

Hladinoměrná stanice Bělá - Koliba kat. C ve správě obce Bělá pod Pradědem se nachází na přemostění přes řeku Bělou v obecní části Bělá pod zaústěním Studeného potoka. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Bělá pod Pradědem. Obec dále varuje město Jeseník a obec Českou Ves, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Česká Ves (Bělá)

Hladinoměrné čidlo s tlakovou sondou je umístěno u silničního mostu v ulici Jesenická (na hranici katastrálního území České Vsi a Jeseníku). Profil  kat. C ve správě obce Česká Ves monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Česká Ves. Obec dále varuje povodňový orgán obce Písečná, která se nachází níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Jeseník (Bělá)

Hladinoměr kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází ve městě Jeseník, na levém břehu toku Bělá, nedaleko mostu na ulici Karla Čapka.

Jeseník (Kalvodka)

Hlásný profil se nachází nad vtokem do zaklenutí potoka u domu č.p. 441 na levém břehu. Platnost SPA: Jeseník-pod lázněmi.

Jeseník (Vrchovištní potok)

Hlásný profil se nachází nad silničním mostem 453-004 na levém břehu Vrchovištního potoka. Platnost SPA: Jeseník-Dětřichov

Lipová-lázně (Staříč)

Hlásný profil se nachází 5 m nad mostem do lázní na pravém břehu. Platnost SPA: Lipová-lázně, Jeseník

Lipová-Lázně (Staříč) C15

Hlásný profil kat. C ve správě obce Lipová-Lázně se nachází 15 m nad mostkem k Lázeňskému vrchu, na levém břehu u domu č. p. 265. Platnost SPA Lipová-lázně, Jeseník.

Mikulovice (Bělá)

Hladinoměr kat. A se nachází na levém břehu toku Bělá, nedaleko mostu ulice Hradecká. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.