Hladinoměry - Jeseník

Bělá pod Pradědem - Drátovna (Černý potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes Černý potok (levostranný přítok Červenohorského potoka). Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv.
Majitelem a provozovatelem stanice je obec Bělá pod Pradědem.

Bělá pod Pradědem - Drátovna (Červenohorský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes Červenohorský potok (levostranný přítok řeky Bělá). Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv.
Majitelem a provozovatelem stanice je obec Bělá pod Pradědem.

Bělá pod Pradědem - Koliba (Bělá)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes řeku Bělou v obecní části Bělá pod zaústěním Studeného potoka. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv.
Majitelem a provozovatelem hladinoměru je obec Bělá pod Pradědem.

Česká Ves (Bělá)

Hlásný profil kat. C se nachází v jižní části obce Česká Ves u silničního mostu v ulici Jesenická v ř. km 14,6. Profil je osazen hladinoměrným čidlem s tlakovou sondou s automatickým přenosem dat a možností zasílání varovných sms zpráv. Majitelem a provozovatelem hladinoměru je obec Česká Ves.

Jeseník (Bělá)

Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části intravilánu města Jeseník na levém břehu toku Bělá nedaleko mostu na ulici Karla Čapka v ř. km 17,95. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Odry, státní podnik.

Jeseník (Kalvodka)

Hlásný profil se nachází nad vtokem do zaklenutí potoka u domu č.p. 441 na levém břehu. Platnost SPA: Jeseník-pod lázněmi.

Jeseník (Vrchovištní potok)

Hlásný profil se nachází nad silničním mostem 453-004 na levém břehu Vrchovištního potoka. Platnost SPA: Jeseník-Dětřichov

Lipová-lázně (Staříč)

Hlásný profil se nachází 5 m nad mostem do lázní na pravém břehu. Platnost SPA: Lipová-lázně, Jeseník

Lipová-Lázně (Staříč) C15

Hlásný profil kat. C se nachází v centrální části obce Lipová-Lázně, cca 15 m nad mostkem k Lázeňskému vrchu na levém břehu u domu č. p. 265. Platnost SPA Lipová-lázně, Jeseník. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Odry, státní podnik.

Mikulovice (Bělá)

Hlásný profil kat. A se nachází v západní části intravilánu obce Mikulovice na levém břehu toku Bělá, nedaleko mostu ulice Hradecká. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: soutok se Staříčem - státní hranice. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.