Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Jeseník.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Jeseník.

Osoby na území města Jeseník budou o uzavírce silnic a mostů informováni např.: na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Územím města Jeseník prochází několik důležitých dopravních komunikací – státních i mezistátních silnic i železničních tratí.

Ohrožené komunikace:
Železníční mosty a propustky
na  trati ČD: č. 292: Hanušovice - Jeseník - Mikulovice (možné ohrožení v úseku: Lipová-lázně - Mikulovice),
Hlavní silnice - I.třídy č. 44 -  možné ohrožení v úseku: Bělá pod Pradědem-Domašov – Jeseník – Česká Ves – Písečná – Mikulovice – státní hranice.
Silnice II.třídy č. 453 - možné ohrožení v úseku: Jeseník – Dětřichov – Zlaté Hory - Horní Údolí. 
Silnice III.třídy č. 45319 - možné ohrožení v úseku Lipová-lázně – Jeseník.

 


Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.