POVODŇOVÝ PLÁN města Jeseník

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 14558/922/45.22/2015; ze dne 27. 10. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/005143/2015; ze dne 29. 10. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: ; ze dne 11. 11. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 10. 2015
offline verze 30. 10. 2015
digitalizovaná verze 30. 10. 2015
databáze POVIS 30. 10. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000730.00073
starting _require0.003190.00392
end _require0.000120.00404
starting _initRouter2.0E-50.00406
finishing _initRouter0.05770.06177
starting init0.005060.06683
finishing init0.058020.12485
starting postDispatch0.020950.14579
finishing postDispatch0.754370.90017
finish2.0E-50.90018