POVODŇOVÝ PLÁN města Jeseník

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 14558/922/45.22/2015; ze dne 27. 10. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/005143/2015; ze dne 29. 10. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: ; ze dne 11. 11. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 06. 2024
offline verze 26. 06. 2024
digitalizovaná verze 26. 06. 2024
databáze POVIS 26. 06. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i