Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava

Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava
tel.: 596 657 511, e-mail: závod.op@pod.cz
Ing. Jiří Tkáč, tel.: 553 625 256, 602 538 515, e-mail: jiri.tkac@pod.cz

Přímý výkon správy toku:

VHP Jeseník, Šumperská 382, 790 01 Jeseník
Ing. Josef Holub, tel.: 584 402 055, 724 045 914

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Jeseník, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bělá
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-063
ID toku: 10100137

 

Vodní tok Staříč
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-082
ID toku: 10100531

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Ing. Vladimír Němčanský, tel.: 724 523 951, e-mail: nemansky.ost51@lesycr.cz

Pracoviště:
Pracoviště Krnov, Revoluční  55, 794 01 Krnov
Miroslav Macháček: tel.: 724 523 970, e-mail: machacek.ost51@lesycr.cz
Ing. Jiří Solnický, tel 724 525 189, e-mail: solnicky.ost51@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Jeseník, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Vrchovištní potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-080
ID toku: 10213731

 

Vodní tok Čížek
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-079
ID toku: 10208854

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-086
ID toku: 10212596

 

Vodní tok PP Vrchovištního potoka v km 0,7
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-080
ID toku: 10211386

 

Vodní tok Horovka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-081
ID toku: 10210790

 

  • Vodní toky ve správě města Jeseník
Správce:
Město Jeseník v zastoupěnní Městský úřad Jeseník,
Odbor stavebního úřadu majetku a investic, oddělení majetku
Ing. Šárka Urbanová : tel.: 584 498 138, e-mail: sarka.urbanova@mujes.cz

Vodní tok Bezejmenný tok (v prostoru bývalých kasáren)
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-086
ID toku: 10208736

 

Vodní tok Kalvodka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-081
ID toku: 10216592