Správci vodních toků

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava

Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava
Ředitel: Ing. Radek Pekař
Tel.: 596 657 512
E-mail: opa_reditel.sekretariat@pod.cz

Přímý výkon správy toku:

VHP Jeseník, Šumperská 382, 790 01 Jeseník
Vedoucí: Ing. Josef Holub
Tel.: 584 402 055
E-mail: jesenik.vhp@pod.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Jeseník, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bělá
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-0770-0-00, 2-04-04-0810-0-00, 2-04-04-0870-0-00
ID toku: 10100137

 

Vodní tok Staříč
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-0860-0-00
ID toku: 10100531

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Vedoucí: Ing. Vladimír Němčanský
Tel.: 724 523 951,
E-mail: nemansky.ost51@lesycr.cz

Příslušný správce na území města Jeseník - rajon 102:
Ing. Jiří Solnický
Tel.: 956 951 402, 724 525 189
E-mail: jiri.solnicky@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Jeseník, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Vrchovištní potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-0780-0-00, 2-04-04-0800-0-00
ID toku: 10213731

 

Vodní tok Čížek
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-0790-0-00
ID toku: 10208854

 

Vodní tok Pekelný potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-0860-0-00
ID toku: 10212596

 

Vodní tok PP Vrchovištního potoka v km 0,7
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-0800-0-00
ID toku: 10211386

  

Vodní tok Horovka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-0810-0-00
ID toku: 10210790

 

  • Vodní toky ve správě města Jeseník
Správce:
Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
Tel.: 584 498 111
E-mail: posta@jesenik.cz

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bezejmenný tok (v prostoru bývalých kasáren)
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-0860-0-00
ID toku: 10208736

 

Vodní tok Kalvodka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-0860-0-00
ID toku: 10216592