Hladinoměry - Jevišovice

Jevišovice (Jevišovka)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází v Jevišovicích na silničním mostě přes Jevišovku. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje PO města Jevišovice. Informace dále předává PO ORP Znojmo a obcím Černín a Vevčice.

Jevišovice nad nádrží (Jevišovka)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat (provozovatel Povodí Moravy, s.p.) umístěné těsně pod mostem lesní komunikace na levém břehu.

VD Jevišovice (Jevišovka)

Hlásný profil není automatizován, je provozován obsluhou VD Jevišovice a data se nikam dále nepřenáší. Nachází se, stejně jako hlásný profil kat. C Jevišovice, Jevišovka, na pravém břehu na silničním mostu.