Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Znojmo.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise města Jevišovice.

Osoby na území města Jevišovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při přívalových srážkách nedochází v obci k žádnému zaplavení důležitých komunikací. Může ale ovšem nastat situace, kdy vyšší průtok toku Jevišovky způsobí zneprůjezdnění místních komunikací podél toku. Tyto komunikace jsou bohužel slepé a nedají se nijak objet, je proto důležité na tento fakt pamatovat při zvýšení hladiny toku.  »

Dopravní omezení na území města Jevišovice

Název Popis omezení Vodní tok říční km
Místní komunikace Jevišovice - levá strana Zneprůjezdnění místních komunikací na pravé straně podél toku Jevišovky způsobené zvýšeným průtokem toku. Jevišovka 53,4
Místní komunikace Jevišovice - pravá strana Zneprůjezdnění místních komunikací na levé straně podél toku Jevišovky způsobené zvýšeným průtokem toku. Jevišovka 53,4

 


Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.