Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice
Tel.: 515 231 225
E-mail: su@jevisovice.cz
náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo 2
Tel.: 515 216 418
Fax: 515 216 446
E-mail: info@muznojmo.cz
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: ozp@kr-jihomoravsky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.