Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice
Tel.: 515 231 225
E-mail: su@jevisovice.cz
Odbor životního prostředí, náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo 2
Tel.: 515 216 418
Fax: 515 216 446

Vedoucí odboru životního prostředí:
Ing. Jana Stará
Tel.: 515 216 420, 724 183 832
E-mail: jana.stara@muznojmo.cz
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: ozp@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra