Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Přímý výkon správy toku:
Provoz Znojmo, Krapkova 3103/102, Znojmo 671 81

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Jevišovka
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-007, -008, -009/1, -009/2, -015, -017, -019
ID toku: 10100035

 

Vodní tok Stanůvka
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-008
ID toku: 10198309

 

Vodní tok Bojanovický p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-021
ID toku: 10188666

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-019
ID toku: 10197296

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-015
ID toku: 10199472

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-021
ID toku: 10204486

 

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Správce toků:
Zbyněk Oliva, +420 956 952 243, +420 724 623 902,  oliva.ost52@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Nedveka
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-009/2, -014
ID toku: 10203418

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-017
ID toku: 10193628

 

  • Vodní toky v ostatní správě
Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-021
ID toku: 10192992

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-021
ID toku: 10200539

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-021
ID toku: 10190561

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-021
ID toku: 10196887