POVODŇOVÝ PLÁN města Jevišovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM26685/2015-219/Ju; ze dne 09. 07. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LČR 952/002191/2015; ze dne 01. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUZN 55555/2015; ze dne 22. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 05. 2015
offline verze 07. 05. 2015
digitalizovaná verze 07. 05. 2015
databáze POVIS 07. 05. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i