Srážkoměry - Jevišovice

Moravské Budějovice

Srážkoměrná stanice se nachází v centru města Moravské Budějovice v lokalitě Dolní park. Stanici spravuje ČHMÚ.

VD Jevišovice

Srážkoměr ve správě Povodí Moravy, s. p. se nachází u toku Jevišovky, pod vodní nádrží Jevišovice.