Hladinoměry - Křídlůvky

Dyjákovice (Dyje)

Automatické hladinoměrné čidlo obce Hevlín se nachází na silničním mostě přes řeku Dyji u obce Dyjákovice.
Obec Dyjákovice dále varuje obce Hevlín a Nový Přerov, které se nacházejí na toku Dyje pod obcí.

Tasovice (Dyje)

Automatické hladinoměrné čidlo na mostě přes řeku Dyji v obci Tasovice.
Obec dále varuje obce Krhovice a Strachotice, které se nachází na toku Dyje pod obcí Tasovice a příslušnou ORP (Znojmo).

VD Znojmo (Dyje)

Hlásný profil leží na Dyji v jejím ř. km 132,7. Nachází se 200 m pod VD Znojmo na levém břehu, u Muzea motorismu č. p. 600/44, ulice Koželužská. Je ve správě Povodí Moravy, s. p.