Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice
Tel.: 515 275 170
E-mail: info@kridluvky.cz
Obroková 1/12, 669 02 Znojmo,
Tel:
515 216 111
E-mail:
info@muznojmo.cz

Odbor životního prostředí
náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Vedoucí odboru: Ing. František Hušek, Ph.D.

Tel.: 515 216 420
E-mail: frantisek.husek@muznojmo.czTel.: 515 216 415

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
E-mail: ozp@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: Ing. Mojmír Pehal
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz


Oddělení vodního a lesního hospodářství
Referentka vodního hospodářství: Ing. Lenka Gernešová
Tel.: 541 652 355 
E-mail: gernesova.lenka@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra