Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Bc. Zbyněk Sobotka Křídlůvky 14, 671 28 Jaroslavice 602 417 612

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil (neveřejný)
Bc. Jakub Pacík Křídlůvky 165, 671 28 Jaroslavice
Jaroslav Švábek Křídlůvky 169, 671 28 Jaroslavice
Stanislav Zeť Křídlůvky 182, 671 28 Jaroslavice

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon (neveřejný)
Čerpadlo PS-12 a PS-8,
Dopravní automobil Renault Master
SDH Křídlůvky, Břetislav Heneš Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Křídlůvky

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice Horáková Renata 725 092 125 80 80


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon

Jídelna Strachotice

Strachotice 35, 671 29 Znojmo Miroslav Kohoutek 515 235 513
606 536 309


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon

Vodárenská akciová společnost, a. s. (divize Znojmo)

Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo  515 282 567