Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:

  • Ohrožující objekty
  • Přehled firem, které mají sídlo v záplavovém území na území obce Křídlůvky
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Antonín Pacík Křídlůvky 166, 671 28 pošta Jaroslavice 515 275 170

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Marcela Sobotková Křídlůvky 14, 671 28 pošta Jaroslavice  
Jaroslav Švábek Křídlůvky 169, 671 28 pošta Jaroslavice  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Čerpadlo PS-12 a PS-8,
Dopravní automobil Renault Master
SDH Křídlůvky, Břetislav Heneš Křídlůvky 67, 671 28 pošta Jaroslavice

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Křídlůvky

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet osob
Kulturní dům Křídlůvky 67, 671 28 pošta Jaroslavice Horáková Renata