Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, státní podnik
Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Přímý výkon správy toku:
Provoz Znojmo, Krapkova 3103/102, 671 81 Znojmo
Vodní tok Dyje
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-070/1, -077
ID toku: 10100006

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-070/1
ID toku: 10198628

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-070/1, -071
ID toku: 10192183

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-070/1
ID toku: 10186269

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-070/1, -071
ID toku: 10441655

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-070/1, -071
ID toku: 10191155

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-070/1, -071
ID toku: 10441654

 

  • Vodní toky ve správě ostatní správce
Vodní tok Kanál Krhovice-Hevlín
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-070/1, -071, -077
ID toku: 10441660

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-071, -077
ID toku: 10441198