Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Křídlůvky a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:

Provoz Znojmo, Krapkova 3103/102, 671 81 Znojmo
Michal Pokorný, tel.: 515 300 551, e-mail: provozznojmo@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Křídlůvky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Dyje 10100006 4-14-02-0705-0-00
Bezejmenný tok 10198628 4-14-02-0705-0-00
Náhon F - KKH 10192183 4-14-02-0705-0-00
Bezejmenný tok 10186269 4-14-02-0705-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Závlahy Dyjákovice, spol. s r. o.
Správce:
Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o., 671 26 Dyjákovice 313
Kontakt - Ústředna: tel.: 515 275 238, 515 275 274, e-mail: zavlahy@volny.cz, info@zavlahydyjakovice.eu
Název vodního toku IDVT ČHP
Kanál Krhovice-Hevlín 10441660 4-14-02-0883-0-20, 4-14-02-0883-0-25

 

  • Vodní toky bez určeného správce
Název vodního toku IDVT ČHP
N2 10441198 4-14-02-0704-0-10, 4-14-02-0770-0-10