Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Křídlůvky

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Křídlůvky a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Hlavním vodním tokem pro území obce Křídlůvky je Dyje a Kanál Krhovice-Hevlín.

kridluvky_tok_oprava

Vodní toky na území obce Křídlůvky

Dyje (111,54 km) vznikla spojením Rakouské Dyje a Moravské Dyje v Dolních Rakousích. Dyje protéká v těsné blízkosti pod katastrálním územím obce Křídlůvky.  U Lanžhota vtéká Dyje do Moravy. Číslo hydrologického pořadí je 4-14-02-070/1.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Znojmo, Dyje (kat. A, č. 362)

Místo profilu VD Znojmo, Dyje (kat. A, č. 362)
Plocha povodí [km2]  2500,27
Průměrný roční průtok [m3/s]  10,4
Průměrný roční stav [cm]  94
N-leté průtoky [m3/s] Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
   69 125 155 240  280


Kanál
Krhovice-Hevlín
 (24,27 km) je závlahový kanál, který přijímá vodu z řeky Dyje na jezu u Krhovic a svádí ji dál do Valtrovic, Hrádku, Dyjákovic a Hevlína. Na území obce Křídlůvky vtéká ze západu a pokračuje na východ. Číslo hydrologického pořadí je 4-14-02-071 a 4-14-02-070/1. 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Křídlůvky

Přehled vodních děl na území obce Křídlůvky naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Křídlůvky se nachází pouze jedna menší nádrž. Jedná se o nádrž Křídlůvky (414020770003), která se nachází severně od intravilánu obce Křídlůvky.