Srážkoměry - Křídlůvky

Dyjákovice

Srážkoměrná stanice ČHMÚ se nachází v obci Dyjákovice v nadmořské výšce 200 m n. m.

Strachotice

Srážkoměr se nachází v obci Strachotice v nadmořské výšce 195 m n. m. Srážkoměr je umístěn v areálu ČOV. Provozovatelem je SO Dyje.