Srážkoměry - Křídlůvky

Dyjákovice

Srážkoměrná stanice ČHMÚ

Strachotice

Srážkoměr umístěn v areálu ČOV obce Strachotice.