Hladinoměry - Litultovice

Litultovice H1 (Choltický potok)

Na silničním mostu přes Choltický potok. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Litultovice. Obec dále varuje obec Dolní Životice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Opava).

Litultovice H2 (Litultovický potok)

Na silničním mostu přes Litultovický potok. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Litultovice. Obec dále varuje obec Dolní Životice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Opava).

Litultovice-Luhy (Hvozdnice)

Hlásný profil kat. C Litultovice-Luhy (bez přenosu dat) je umístěný na lávce u rodinného domu Jana Gališe – Litultovice-Luhy č. p. 180. Provozovatelem stanice je městys Litultovice. Městys dále varuje obec Dolní Životice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Opava). SPA jsou měřeny od spodní hrany lávky, na které je hlásný profil umístěn.

Otice (Hvozdnice)

Hlásný profil kat. C je umístěn na pravém břehu toku za obcí Otice u ČOV. Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.