Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava

Závod:
Povodí Odry, státní podnik, závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku:
VHP Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava

Úsekový technik:
Jan Piatke tel.: 724 373 957

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Litultovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Hvozdnice
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-088, 2-02-02-090, 2-02-02-091
ID toku: 10100125

 

Vodní tok Litultovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-091
ID toku: 10212415

 

Vodní tok Deštná
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-089
ID toku: 10212572

 

Vodní tok Choltický potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-091
ID toku: 10217586

 

Vodní tok * bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-091
ID toku: 10215539

 

Vodní tok * bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-091
ID toku: 10216049

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek - Místek
Ing. Lucie Šponerová
Vodní tok Jordán
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-089
ID toku: 10214106

 

Vodní tok PP Hvozdnice km 14,5
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-090
ID toku: 10213629

 

Vodní tok PP Hvozdnice km 15,4
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-090
ID toku: 10217486

 

  • Správce se neurčuje
Vodní tok HOZ                                                
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-091
ID toku: 10215077                                    

 

Vodní tok HOZ                                                  
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-091
ID toku: 10209732

 

Vodní tok náhon                                              
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-090                                
ID toku: 10215007